werkblad

 

 

01. Bladtype

01.01 naaldvormig (denneboom, spar etc.)

 

 

 

 

 

01.02 schubvormig (conifeer)

01.03 gewoon blad (alle overigen)

01.04 bladhoudend (het blad valt niet af in de winter)

01.05 verkleurend (blad gaat verkleuren, meestal in de herfst en  verliest dan ook de bladeren in de winter)

02. Bladstand

aantal bladeren per knoop (let op : ieder blad heeft één bladknoop. heeft één bladknoop meerdere bladeren, dan spreken we van een samengesteld blad)

 

02.01 tegenoverstaand (ieder blad heeft een eigen bladknoop)

02.01.01 bijna tegenoverstaand (nog niet verspreid)

02.02 verspreid (de stand van de bladeren t.o.v elkaar verloopt spiraalgewijs langs de stengel) 

02.03 kransstandig (meer dan 2 bladeren)

02.04 kruisgewijs ( twee paren van tegenoverstaande bladeren staan loodrecht t.o.v elkaar )

02.05 bladrozet (bij een bladrozet staan de bladeren in een cirkel rond de stengel. een stengel kan meerdere bladrozetten bevatten)

02.06 wortelrozet (wanneer het bladrozet op de grond ligt, spreken we van een wortelrozet )

03. Bladstelen

03.01 gesteeld (er zijn korte bladstelen, normale bladstelen, lange bladstelen en zeer lange bladstelen)

03.01.01 korte bladsteel

03.01.02 normale bladsteel

03.01.03 lange bladsteel

03.02 zittend  (het blad heeft geen bladsteel)

03.03 stengelomvattend  (de bladvoet zit rond de stengel) 

03.04 gekleurde steel (de bladstelen hebben een andere kleur b.v. rood)

04. Bladvorm

 

04.01 driehoekig

04.02 hartvormig (bladsteel aan bladvoet (punt))

04.02.01 omgekeerd hartvormig (twee vormen :  met punt omlaag of punt omhoog)

04.03 niervormig

04.04 pijlvormig

04.05 rond

04.06 ovaal of eivormig (2x zo lang als breed, het brede gedeelte zit onder de helft)

04.06.01 omgekeerd ovaal (2x zo lang als breed, het brede gedeelte zit boven de helft)

04.07 spatelvormig

04.08 ellipsvormig (in het midden het breedst. wat minder breed bij de bladtop en de bladvoet)

04.09 langwerpig (2-3 x zo lang als breed met parallel lopende zijkanten)

04.10 handdelig

04.11 lancetvormig (3x zo lang als breed, het brede gedeelte zit onder de helft)

04.12 geweivormig (de zeer dunne bladeren zijn als een gewei gevormd)

05. Bladtextuur

05.01 behaard

05.02 gebobbeld

05.03 gegolfd

05.04 gegroefd

05.05 gehamerd

05.06 gekroesd

05.07 gemarmerd

05.08 gerimpeld

05.09 glanzend

05.10 viltig

06. Bladnervatuur

06.00 geen nerf

06.01 handnervig

06.02 veernervig

06.03 parallelnervig

06.03.01 kromnervig

06.04 éénnervig

06.05 drienervig

06.06 netnervig

06.07 sternervig

07. Bladtop

07.01 afgeknot

07.02 afgerond

07.03 stomp

07.04 uitgerand

07.05 spits

07.06 toegespitst

07.07 lang toegespitst

07.08 stekelpuntig

08. Bladrand 

n.b. ook combinaties zijn mogelijk (onderste helft blad gaaf, bovendste deel blad gezaagd of gekarteld)

 

08.01 gaaf (geen insnijdingen in het blad)

 

08.02 gezaagd (in: puntig / uit: puntig)

08.02.01 dubbel gezaagd (in: puntig / uit: puntig) de zaagpunten zijn op zich ook weer gezaagd

  

08.03 gegolfd (in: rond / uit: rond)

 

08.04 gekarteld (in: puntig / uit: rond)

  

08.05 getand (in: rond / uit: puntig)

08.05.01 fijn getand

08.05.02 grof getand

08.06 gekroesd

08.07 gecombineerde bladrand

09 Bladinsnijdingen

09.01 gaaf (geen insnijdingen ook wel ongedeeld genoemd)

 

09.02 gelobd (insnijdingen niet tot de helft)

09.02.01 handlobbig

09.02.02 veerlobbig

09.02.03 rondlobbig

 

09.03 gespleten (insnijdingen tot de helft )

09.03.01 handspletig

09.03.02 veerspletig

 

09.04 gedeeld (insnijdingen tot over de helft)

09.04.01 handdelig

   

09.04.02 veerdelig

09.04.03 ronddelig

09.05 samengesteld (de insnijdingen zijn zo diep, tot aan de hoofdnerf, zodat er losse bladeren ontstaan. de plaatsing van de bladeren bepaald de naamgeving)

09.05.01 handvormig samengesteld

09.05.02 veervormig samengesteld

09.05.03 rondvormig samengesteld

10. Bladvoet

10.01  versmald

10.02 wigvormig

10.03 afgeknot

10.04 afgerond

10.05 hartvormig

10.06 geoord

10.07 scheef

10.08 stengelomvattend

10.09 in gevleugelde steel aflopend

10.10 doorgroeid

11. Bladsamenstelling

11.01 handvormig

11.02 veervormig

11.02.01 oneven geveerd

11.02.02 dubbel geveerd

Advertenties